Đề nổ từ xa Bluetooth App Smartphone Digital Car Key KF

Sở hữu công nghệ ưu việt, tính năng tiện ích nhất hiện nay, Đề nổ từ xa 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐫 𝐊𝐞𝐲 𝗞𝗙 hứa hẹn sẽ là sản phẩm được ưa chuộng nhất 2021: 

  • Dễ dàng lắp đặt với thiết kế cắm giắc Plug&play.
  • Dễ dàng sử dụng.
  • Tính năng Đề nổ từ xa / Ngắt động cơ từ xa trên 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 
  • Tính năng Đề nổ từ xa / Ngắt động cơ từ xa trên chìa khóa zin.
  • Tính năng KHÓA / MỞ KHÓA cửa xe từ xa trên 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 
  • Tính năng 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞  thay thế Smartkey để khởi động xe và sử dụng.
  • Tính năng tìm xe trên 𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 (xe nháy đèn và âm thanh báo vị trí)
  • Sau khi khởi động xe từ xa 15 phút, nếu không sử dụng xe, động cơ sẽ tự động ngắt để bảo đảm an toàn, an ninh. 

0825288088